"Leven in het groen"
HUISHOUDELIJKE HULP EN THUISZORG

Wilt u huishoudelijke hulp of heeft u meer hulp nodig, dan kunt u beroep doen op het in Noordwijk aanwezige "Thuiszorg team". Dit team bestaat uit huishoudelijke hulpen, verzorgenden en een verpleegkundige.

De kosten voor deze hulp worden in de meeste gevallen vergoed door de WMO en/of de zorgverzekeringswet, waarbij een eigen bijdrage in rekening gebracht wordt.


  
Tel: 050-3092688
Deze website is ontworpen door IC2